bg
нов трактор ISEKI

Купете нов трактор ISEKI с проект за агротехника по НПВУ

12 Септември 2023 г.
Със стартирането на новата процедура, част от НПВУ -  "ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ" земеделските производители и агро фирми ще могат да кандидатстват с проекти за земеделска техника с 50% субсидия. Подкрепяните проекти са изключително очаквани от агро сектора и дилърите на селскостопанска техника в България.

По инициативата, която стартира след 20-и септември 2023 г., ще се предоставят финансови стимули, специално насочени към проекти в селскостопанския сектор. Целта е подобряване на производствената ефективност и опазване на околната среда.

Министерството на земеделието и храните акцентира, че проектите могат да разчитат на инвестиции в диапазон от 30 000 до 1 000 000 лева. Приоритет ще имат микро, малки и средни предприятия, регистрирани земеделски производители и търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите.

За проектите няма изискване за минимален стандартен производствен обем (СПО). Финансирането ще покрива до 50% от общите разходи на проекта, като допустими са разнообразни сфери на модернизация, включително технологични и екологични подобрения, оборудване за електронно управление и възобновяеми източници на енергия.

Селскостопанските предприятия се насърчават да представят своите проектни предложения активно след 20-и септември, за да се възползват от възможностите за модернизация и устойчиво развитие. Тази инициатива има потенциала да донесе революционни промени в българското селско стопанство, укрепвайки екологичната устойчивост и производствената ефективност на сектора.
2015-2021 © Всички права запазени - Скайтрак ООД