bg
Аерирайте почвата за по-добра реколта и качествен растеж

Аерирайте почвата за по-добра реколта и качествен растеж

07 Май 2019 г.
Аерирането на почвата в междуредията на овощните градини е много важна почвообработка, която подобрява въздухообмена в почвата и ускорява растежа на дръвчетата. Особено важно е за млади овощни насаждения.

Освен това аерирането на почвата осигурява по-добър достъп на кореновата система до вода при напояване или валежи. 

Чрез обработката с продълбочител може да се осигури освен качествено аериране, но и по-добър достъп до кореновата система при прилагане на оборски или друг вид торове. 

Обработката с продълбочител - култиватор трябва да се практикува периодично - през 2-3 години - и на различна дълбочина, като непосредствено преди нея се внасят 2-3 тона на декар оборски тор и необходимите количества фосфорни и калиеви торове. Тази обработка допринася за силно развитие на микробиологични процеси и образуване на нови активни корени около внесения оборски и минерален тор. Така се възстановява структурата на почвата тъкмо там, където оранта с плуг е предизвикала уплътняването. Това улеснява и проветряването на почвата и подпочвата в дълбочина.

Култиваторът е предназначен за качествена работа както в овощни градини, така и в лозови масиви.
  • Работна широчина: 1,60 / 2,00 м.
  • Брой работни органи : 7 / 9
  • Минимална мощност на трактора: 40-50 к.с. / 50-70 к.с.
За повече информация и цена:
0888 666 000
2015-2021 © Всички права запазени - Скайтрак ООД